Et liv som andres

Ulla Tofte, Coloplast

Brugere af kontinenshjælpemidler ønsker ikke at være begrænset, fordi de er nødt til at bruge hjælpemidler. Som andre vil de have mulighed for at leve livet fuldt ud.

 

Det største ønske blandt brugere af kontinenshjælpemidler er ønsket om et liv, der er så lig andre menneskers liv som muligt.

Det viser en undersøgelse, som Coloplast har lavet i samarbejde med antropologer. I undersøgelsen er brugere af hjælpemidler blevet spurgt om, hvordan de opfatter deres livssituation og hvad der er vigtigt for dem i forhold til, at de er afhængige af et hjælpemiddel.

Vil være uafhængig
Deltagerne i undersøgelsen vil have mulighed for at leve et aktivt og udadvendt liv på lige fod med andre mennesker - både socialt, sportsligt og arbejdsmæssigt.

Derfor giver deltagerne i undersøgelsen udtryk for, at det er vigtigt at være så selvstændig og uafhængig som muligt. Når livskvaliteten vurderes, vægter det at kunne klare sig selv højt. Mange vil derfor hellere bruge teknologiske hjælpemidler, hvor det er muligt, frem for at være afhængig af en hjælper. Eksempelvis fortæller mange, at de foretrækker en elektrisk kørestol frem for en manuel, fordi den manuelle med sine håndtag giver indtryk af at være beregnet til at skulle skubbes af en hjælper.

Den daglige rutine
Ønsket om uafhængighed, kombineret med afhængigheden af hjælpemidler, stiller krav til produkterne. Brugerne ønsker naturligvis produkter, der er sikre at bruge. Men samtidig er det vigtigt, at det er så let og ukompliceret som muligt at bruge produktet, så det ikke fylder unødigt i hverdagen. Så bliver der nemlig plads og tid til at bruge energi på de ting, den enkelte sætter pris på og prioriterer i sit liv.

Mange opfatter kontinensprodukterne som en integreret del af deres daglige rutiner, og ser hjælpemidlerne som et redskab eller middel, der medvirker til, at de kan have et aktivt liv.

Derfor er det også vigtigt med produkter, der kan tages med og bruges på ”udebane”, fordi det giver maksimal frihed og mulighed for at komme ud i livet.

Produkter der forbedrer livskvaliteten
Blandt brugerne er der interesse for produktudvikling, både af nye og eksisterende produkter, der kan gøre livet med hjælpemidler lettere.

Det er meget individuelt, hvad der lægges vægt på i forhold til produktudvikling. Blandt brugere ,der døjer med urinvejsinfektioner, er der stor interesse for produkter, der kan reducere disse, mens brugere med nedsat håndfunktion ønsker produkter, der nemt kan betjenes med en hånd.

Mange brugere er interesserede i at prøve et nyt produkt, hvis de vurderer at det kan give dem en større livskvalitet, f.eks. hvis det er lettere at bruge eller mere fleksibelt, og dermed giver bedre mulighed for livsudfoldelse.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er udarbejdet af Coloplast i samarbejde med Red Associates. 46 respondenter deltog i undersøgelsen. De fordeler sig på 23 brugere, 9 hjælpere (såvel familie som professionelle hjælpere) og 14 læger og sygeplejersker.

Respondenterne deltog i dybdeinterviews som foregik i deres hjem, hvor antropologerne også fik mulighed for at få indblik i brugernes dagligdag. Læger og sygeplejersker blev interviewet på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen blev udført England og Tyskland.

More Posts