Der er 2 foreninger indenfor sclerose i Danmark

Foreninger indenfor Sclerose
Velkommen til Sclerose.info

Foreninger indenfor Sclerose

Der har før sommeren og i sommeren 2019 været en del der har skrevet om de to foreninger indenfor sclerose i Danmark – Sclerose.info som vi hedder, og den gamle Scleroseforeningen. Vi har skrevet det før – de to foreningen har intet med hinanden at gøre.

Vi har skrevet det før – vi har fortalt om det før – vi har debatteret om det før. Sclerose.info er ikke en udbryder af Scleroseforeningen.

Foreningen Sclerose.info er en patientorganisation – vi er ikke politiske – vi er sat i verden for at vi kan kommunikere til og med scleroseramte, og dennes pårørende.

Vi er drevet primært af scleroseramte.

Sclerose.info laver aktiviteter for scleroseramte og pårørende

På grund af den nære kommunikation og ”samtale” Sclerose.info har med os scleroseramte – Sclerose.info ved hvad der foregår og røre sig for scleroseramte, fordi vi er scleroseramte. En rigtig patientorganisation.

Sclerose.info har nærhed og nærvær med og for scleroseramte og deres påkørende

Det er vigtigt at understrege at Sclerose.info har holdningen at Scleroseforeningen er en nødvendig og betydningsfuld institution. Med politisk og stor økonomisk kraft.


Sclerose.info er en som den lille organisation vi er meget vigtig i debatten om sclerose.
Vi arbejder for at bedre vilkår for de scleroseramte igennem information og debat om livet. Det handler om at leve som vi siger i Sclerose.info, og som vi alle med sclerose ved, så får livet og det at leve en anden betydning – smag – farve – lyd, når man får stillet diagnosen sclerose.

// Admin