Kaffe kan reducere risiko for at udvikle sclerose … ?

1439910737525

Risikoen for multipel sklerose er set at blive reduceret i tunge kaffedrikkere. Undersøgelsen ser på mere end 67.000 personer. De, der forbruges seks kopper om dagen havde deres risiko for multipel sklerose reduceret med en tredjedel i forhold til ikke-drikkende.

Forskerne understreger, at undersøgelsen kun afslører en sammenhæng mellem indtagelse af kaffe og multipel sklerose risiko - ikke årsag og virkning. De behøver foreslå, at dette blot er et andet eksempel på potentielle sundhedsmæssige fordele ved kaffe.

Tidligere undersøgelser udført på mus viste koffein beskyttede dem fra MS-lignende tilstand som det blokerede inflammatoriske processer, der fører til celle skader.

Talrige andre undersøgelser viste, at kaffe kunne hjælpe med at afværge sygdomme relateret til degenerering af hjerneceller, som Parkinsons sygdom eller Alzheimers sygdom. Hidtil beviser på kaffe forbrug og multipel sklerose er blandet.

Forskerne så på to studiegrupper: en svensk gruppe af 1620 med multipel sklerose og 2788 uden, og en USA-gruppe på 1.159 multipel sklerose patienter og 1172 uden.

Samlet set dem, der forbruges i gennemsnit 30 ounce en dag - seks kopper - havde en tredjedel reduktion i risiko for multipel sklerose. Resultaterne var magen til, når forskere undersøgte kaffe forbrug fem til 10 år før.

Nogle forskere peger på, at der er en fejl, når det kommer til at stole på folks erindring om deres kost, og at der stadig ikke er tilstrækkelig dokumentation til støtte for, at den enkelte skal øge deres kaffe forbrug som det kan have skadelige virkninger på nogle individer.

-------------------------------- Nedenfor den originale tekst på engelsk --------------------------------------

The risk of multiple sclerosis has been seen to be reduced in heavy coffee drinkers. The study looked at over 67,000 individuals. Those who consumed six cups a day had their risk of multiple sclerosis reduced by one-third, compared to non-drinkers.

The researchers stress that the study only reveals an association between coffee consumption and multiple sclerosis risk – not cause and effect. They do suggest that this is simply another example of potential health benefits of coffee.

Previous studies conducted on mice revealed caffeine protected them from MS-like condition as it blocked inflammatory processes that lead to cell damage.

Numerous other studies revealed that coffee could help ward off diseases related to degeneration of brain cells, like Parkinson’s disease or Alzheimer’s disease. So far, evidence on coffee consumption and multiple sclerosis is mixed.

The researchers looked at two study groups: a Swedish group of 1,620 with multiple sclerosis and 2,788 without, and a U.S. group of 1,159 multiple sclerosis patients and 1,172 without.

Overall, those who consumed on average 30 ounces a day – six cups – had one-third reduction in risk of multiple sclerosis. The results were similar to when researchers examined coffee consumption five to 10 years prior.

Some researchers suggest that there is a flaw when it comes to relying on people’s recollection of their diet and that there is still not enough evidence to support that individuals should increase their coffee consumption as it may have adverse effects on some individuals.


Sources:
http://consumer.healthday.com/vitamins-and-nutrition-information-27/caffeine-health-news-89/heavy-coffee-drinkers-show-lower-risk-of-multiple-sclerosis-708679.html

More Posts