Inspiration til kommunikation om blæreproblemer

Lene Kruse

Sclerose.info ønsker med dette memo, at være med til at nedbryde tabuet om blære-problemer...
Vi håber, at mange vil støtte op om invitationen.

MVH
Admin. sclerose.info

”Inspiration til kommunikation”

Mange , der lever med sclerose, vil på et eller andet tidspunkt i sygdomsforløbet opleve vandladningsproblemer og dermed evt. blærebetændelser/urinvejsinfektioner...
Vandladningsbesvær er et emne, som desværre er meget tabubelagt!

Det er så ærgerligt, for de fleste vandladningsproblemer kan afhjælpes, hvis man er åben omkring det, men det er man bare ikke!

Vi vil gerne medvirke til at afdramatisere dette, at have et vandladningsproblem, men det er lettere sagt end gjort...
Derfor prøver vi på denne måde...

Vi vil gerne inviterer dig til at deltage i en lille FOKUSgruppe, hvor vi vil skrinlægge tabuet om blæreproblemer.

Vi vil med åben dialog og vores store viden om hjælpemidler, gerne inviterer til nogle små møder med 4-6 deltagere på en café i dit lokalområde.

Vi håber på, at du ved at deltage får en nyerhvervet tryghed og en viden, der vil ruste dig i fremtiden, hvis du allerede har eller skulle løbe ind i vandladningsbesvær...
Samtidigt vil din deltagelse hjælpe os til at få kommunikeret BEDRE og BREDERE ud til scleroseramte i hele landet, om de hjælpemidler vi har hos Astra Tech til vandladningsproblemer.

Det er ikke nødvendigt, at du forbereder dig til vores møde Du skal blot kunne fortælle, hvordan vi bedst etablerer en dialog med scleroseramte om dette emne.

Hjælp os med at få den rette kommunikation i gang til Dig og andre med sclerose, såvel kvinder som mænd.

Venligst, såfremt det kan have din interesse, send en mail til: lene.kruse@astratech.com

MVH
Lene Kruse, Astra Tech i samarbejde med sclerose.info

 

Til information:

Astra Tech forhandler éngangskatetre til blæretømning, og vi har, igennem mange år, haft samarbejde med scleroseklinikkerne på landets sygehuse samt scleroseforeningerne.

More Posts